Проекти

Національний Банк України

Державні інситуції
Вже два роки триває стратегічна співпраця М-С-А з Національним банком України (НБУ). Ця співпраця спрямована на розвиток організаційних та інституційних спроможностей НБУ як провідного українського регулятора та лідера економічних реформ країни.
Співпраця з НБУ ґрунтувалась на декількох форматах взаємодій, включаючи навчання, робочі групи та стратегічні сесії. Стратегічні сесії, проведені за модерації Олександра Саврука та Едуарда Мальцева, дозволили керівникам верхніх рівнів НБУ чіткіше артикулювати проблеми, що є спільними та визначальними для Національного банку як цілого; наблизитись до спільного розуміння та ставлення до вирішення проблем стратегічного рівня; осмислити стратегію НБУ як провідного регулятора країни і розвитку НБУ як сучасної організації.